آبگرم مصرفی و محاسبه میزان استفاده

آبگرم مصرفی

جدول میزان حداکثر آبگرم مصرفی برای هر نفر بر حسب نوع کاربری ساختمان

ضریب ذخیره

 منبع

ضریب تقاضا حداکثر آبگرم لازم برای هر نفر (GPH) نوع ساختمان

 

1.4 0.6 10 منازل مسکونی
1.4 0.6 10 با مخزن اختصاصی  

آپارتمان

1.4 0.6 7 با مخزن مشترک
1.4 0.5 10 هتل
2 0.3 3 ادارات
1 0.4 5 کارخانجات
1 0.4 4 مدارس
0.6 0.5 15 بیمارستان

            فرمولهای محاسباتی آبگرم مصرفی

1- ضریب تقاضا × حداکثر مصرف آبگرم (بر حسب واحد گالن بر ساعت) = مقدار واقعی مصرف آبگرم (بر حسب واحد گالن بر ساعت)

2-ضریب ذخیره منبع × ضریب تقاضا × حداکثر مصرف آبگرم (بر حسب واحد گالن بر ساعت) = ظرفیت منبع آبگرم (بر حسب واحد گالن)

 

مقادیر مندرج در جدول بر پایه میزان آبگرم مصرفی لازم برای مصارف بهداشتی عرضه شده اند بدیهی است که مقدار آبگرم لازم برای لباسشویی و غیره باید به آن اضافه گردد . ضمنا” مقدار ارائه شده برای مدارس در صورتی مقرون به واقعیت خواهد بود که مصرف دوش را هم در نظر بگیریم ولی چون اغلی مدارس در ایران فاقد دوش برای دانش آموزان هستند بهتر است برای تعیین مقدار واقعی مصرف به کمک جدول تعیین میزان مصرف آبگرم بر حسب تک تک وسایل بهداشتی مدرسه انجام شود .

 

جدول حجم منبع آبگرم مصرفی برای محاسبات سریع و سرانگشتی

 

حجم منبع بر حسب گالن نوع ساختمان
75-50 منازل مسکونی تا پنج نفر سکنه
125 منازل مسکونی تا ده نفر سکنه
50 برای هر واحد آپارتمانی مجتمع آپارتمانی با مخزن مشترک
12 بیمارستان برای هر تخت
0.5-0.25 مدارس به ازای هر دانش آموز
1.25 ادارات به ازای هر کارمند
7.5 کارخانجات در صورت داشتن دوش بازاء هر کارگر

 

شما می‌توانید با استفاده از لینک زیر از محصولات شاخه پکیج زمینی کالورپک که به سه قسمت:

پکیج کالورپک بلند

پکیج کالورپک کوتاه

و پکیج کالورپک پلاس

تقسیم میشوند، بازدید کنید:

پکیج زمینی کالورپک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توصیه می شود:  تصفیه آب استخر به روش یونیزاسیون
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Telegram

دیدگاهتان را بنویسید