تبخیر آب استخر

تبخیر آب استخر

تلفات تبخیری آب استخر

تلفات تبخیری هنگامی رخ می‌دهد که آب از سطح استخر تبخیر شده و به صورت بخار آب به هوا می‌رود. تبخیر آب استخر علاوه بر کاهش دمای آب موجب:

1- اتلاف شدید آب

2- به هدر رفتن مواد شیمیایی مورد استفاده در آن نیز می‌شود.

علت کاهش دمای آب تحت تاثیر تبخیر آب استخر است.

برای آن که آب تبدیل به بخار شود باید گرمایی معادل با گرمای نهان تبخیر خود را دریافت کند.

لذا در هنگام تبخیر این مقدار گرما از آب سطح استخر گرفته می شود.

در نتیجه آب استخر سرد می‌شود.

تلفات رسانایی و جابجایی هنگام تبخیر آب استخر

این تلفات ارتباط تنگاتنگی با نرخ تبخیر آب استخر دارند.

تلفات رسانایی و جابجایی هنگامی رخ می دهد که انرژی گرمایی از سطح استخر به هوای سرد پیرامون می‌شود.

به عنوان یک قاعده کلی تلفات رسانایی و جابجایی در استخرهای سرباز با افزایش سرعت باد و در استخرهای سرپوشیده با افزایش جریان هواروی سطح اب افزایش می یابد.کاهش دمای محیط و افزایش دمای آب نیز از جمله عواملی هستند که منجر به افزایش تلفات رسانایی و جابجایی می شوند.

درباره اتلاف گرما به واسطه انتقال حرارت رسانایی به زمین نیز باید گفت زمین به طور ذاتی یک عایق حرارتی محسوب می شود.بنابراین تلفات گرمایی رسانایی برای استخرهای زمینی معمولا کمتر از ده درصد از مقدار کل تلفات گرمایی استخر را در بر می گیرد.

بنابراین به استثنای موارد خاص که جریان های آب زیر سطحی سرد در منطقه وجود دارد، زمین بیش از آنکه یک منبع اتلاف گرما باشد به صورت یک عایق حرارتی عمل می کند که از اتلاف گرما از طریق پوسته استخرها نیز جلوگیری به عمل می آورد و موجب کاهش تبخیر میشود.

توصیه می شود:  مقایسه سونا خشک و بخار + pdf

تلفات تشعشعی هنگام تبخیر آب استخر

تلفات گرمایی تشعشعی هنگامی رخ می دهد که انرژی گرمایی آب مستقیما به واسطه انتقال حرارت تشعشعی به محیط اطراف منتقل شود .

به طور کلی قابلیت تشعشع یا ضریب صدور تمامی مواد عددی بین صفر و یک است.

ضریب صدور در واقع معیاری از قابلیت تشعشع یک ماده به شمار می رود.

هرچه مقدار ضریب صدور یک ماده به عدد یک نزدیکتر باشد به معنی آن است که:

1- ماده تابنده بهتری است.

2- قابلیت بیشتری برای انتقال حرارت تشعشعی دارد.

3- باعث افزایش تبخیر آب استخر میشود.

جسم سیاه

جسم سیاه در واقع یک تابنده ایده آل است که ضریب صدور آن برابر یک است.

بنابراین بیشترین قابلیت تشعشع را دارد .

منظور جسمی نیست که لزوماٌ رنگ سیاه داشته باشد بلکه این اصطلاح تنها برای اشاره به تابنده ایده آل با ضریب صدور یک به کار می رود.

از جمله عواملی که بر مقدار ضریب صدور تاثیر گذار است:

می توان به جنس ماده و میزان صیقلی بودن سطح اشاره کرد.

به طور تقریبی تلفات گرمایی تشعشعی تقریبا سی درصد از تلفات گرمایی آب استخر را به خود اختصاص داده و موجب افزایش تبخیر آب استخر میشود.

در استخرهای سر باز تلفات تشعشعی به ویژه در روزهایی که آسمان صاف است بیشتر می شود.

کاهش رطوبت نسبی و افزایش دمای آب استخر نیز بر افزایش تلفات تشعشعی تاثیر گذار است.

برای مشاهده دسته بندی محصولات شاخه پکیج گرمایشی استخر امرالد روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید پکیج گرمایشی استخر امرالد

LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Telegram

دیدگاهتان را بنویسید