دودکش دیگ و تعیین سایز سطح مقطع

دودکش دیگ

تعیین سایز سطح مقطع دودکش دیگ

تعیین سطح مقطع دودکش (استک) ساختمانی رابطه ای کاملا” مستقیم با دو فاکتور اساسی یعنی توان حرارتی دیگ و همچنین طول استک در ساختمان مربوطه دارد. از اینرو میتوان جدول زیر را برای یافتن اندازه سطح مقطع دودکش برای دیگهای کوچک در نظر گرفت .

ارتفاع دودکش دیگ بر حسب فوت توان دیگ

(Btu/h)

132 99 66 49.5 33 16.5
سطح مقطع دودکش بر حسب اینچ مربع
62 تا 80000
70 120000
65 93 160000
65 81 200000
62 77.5 91.5 113 280000
73 81 101 118 146 360000
84 99 122.5 143 178 440000
93 108.5 139.5 155 520000
108.5 124 155 186 600000
139.5 155 186 217 700000
155 170.5 217 263.5 800000
170.5 201.5 248 279 900000
201.5 217 279 310 1000000
217 248 294.5 356.5 1100000
232.5 263.5 325.5 378.5 1200000
263.5 279 356.5 418.5 1300000
279 310 387.5 449.5 1400000
294.5 325.5 418.5 480.5 1500000
325.5 356.5 434 511.5 1600000

 

شما می‌توانید با استفاده از لینک زیر از محصولات شاخه دیگ فولادی کالور بازدید کنید.

دیگ فولادی کالور

 

توصیه می شود:  مونواکسیدکربن
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Telegram

دیدگاهتان را بنویسید