در این بخش به بررسی سوال های رایج درمورد سه محصول پکیج زمینی کالورپک، پکیج گرمایشی استخر امرالد و مبدل حرارتی استخر آکوامارین  پرداخته شده که در نهایت برای رفع سوالات شما کاربران گرامی به هریک از سوال ها پاسخ کارشناسی شده داده شده است.