عیب یابی گرمکن های استخر

عیب یابی گرمکن

عیب یابی گرمکن ها

در هنگام عیب یابی گرمکن ها همواره پیش از هر اقدامی گرمکن را خاموش کنید.

ترجیحا پمپ را نیز خاموش کرده و جریان برق را قطع کنید.

متناسب با آن که چه نوع گرمکنی در استخر مورد استفاده قرار گرفته باشد، رویکردی که باید برای عیب یابی آنها در پیش گرفته شده نیز متفاوت است.

گرمکن آب را تا دمای مورد نظر گرم نمی کند:

این مشکل می تواند دلایل متعددی داشته باشد.

ممکن است بر مبنای مدت زمانی که مبنای انتخاب گرمکن قرار گرفته،گرمکن هنوز به اندازه کافی کار نکرده است.

توجه داشته باشید که در استخرها زمان مورد نیاز برای گرم کردن آب استخر معمولا بیست و چهار ساعت در نظر گرفته می شود.

این زمان برای جکوزی تقریبا سی دقیقه است.

گاهی اوقات کثیف بودن فیلترها موجب کاهش جریان آب عبوری از گرمکن میشود.

در نتیجه باعث افت ظرفیت گرمایی خروجی آن می شود.

بنابراین اگر کاهش شدت جریان به واسطه کثیف شدن فیلترها باشد،باید از روش هایی مانند پس شویی یا شست و شوی فیلترها برای عیب یابی گرمکن استفاده کرد.

درصورتی که کاهش شدت جریان علت دیگری داشته باشد:

ابتدا باید مشکل مربوطه شناسایی شده و سپس بر طرف گردد.

محفظه احتراق گرمکن گاز سوز یا سوخت مایع دوده گرفته است:

اگر شدت جریان آب عبوری از گرمکن بیش از حد معمول باشد احتمال بروز این مشکل وجود دارد.

البته اگر هوای احتراق نیز کافی باشد احتراق به خوبی انجام نمی گیرد و کربن به صورت دوده محفظه احتراق را می پوشاند.

توصیه می شود:  گاز مصرفی پکیج زمینی

البته مسدود شدن دریچه ورودی هوا یا وانتوری مربوطه به واسطه آلودگی یا کثیفی نیز ممکن است عامل بروز این مشکل باشد.

عیب یابی گرمکن زمانی که برای مدت زمان کافی روشن نمی ماند:

اصلی ترین بروز این مشکل معیوب بودن تایمر است.

البته در صورتی که شیر تنظیم کننده گاز نیز از تنظیم خارج شده باشد ممکن است گرمکن در فواصل زمانی بسیار کوتاه خاموش شود.

کلیدهای گرمکن دائما خاموش و روشن می شوند:

علت بروز این مشکل:

کثیف شدن فیلترها

کم بودن شدت جریان آب

عدم تنطیم مسیر کنار گذر دستی

یا شکسته شدن کلید فشاری است.

مبدل حرارتی گرمکن رسوب گرفته است:

اصلی ترین علت رسوب گرفتگی مبدل حرارتی، عدم توازن شیمیایی آب است.

مبدل حرارتی دچار خوردگی شده است:

خوردگی مبدل حرارتی نیز نتیجه عدم توازن آب از نظر شیمیایی است.

در صورتی که آب خاصیت اسیدی داشته باشد، سطوح داخلی سیستم لوله کشی و به خصوص مبدل حرارتی به سرعت دچار خوردگی می شوند.

عیب یابی گرمکن زمانی که شعله مشعل ضعیف است:

برای گرمکن های گازی اگر فشار گاز کمتر باشد، آلودگی و کثیفی مشعل مسیر جریان گاز مشعل را مسدود کرده است.

شعله نیز شدت همیشگی را نخواهد داشت.

گرمکن زوزه می کشد:

علت زوزه کشیدن گرمکن آن است که گرمکن پس از خاموش شدن پمپ نیز همچنان در حال کار است.

البته گاهی ممکن است عواملی مانند:

رسوب گرفتگی مبدل حرارتی

عدم تنظیم کلید فشاری

یا مشکلاتی مانند آن موجب مسدود شدن مسیر سیستم شده باشند.

عیب یابی گرمکن زمانی که جریان آب کافی نیست:

در صورتی که سایر قسمت های لوله کشی بدون نقص باشد،کاهش جریان آب سیستم احتمال به واسطه رسوب گرفتگی مبدل حرارتی است.

توصیه می شود:  زمان تعویض آب جکوزی

در صورت عدم توازن آب از نظر شیمیایی، احتمال رسوب کردن کلسیم و ذرات معلق در داخل مبدل حرارتی افزایش می یابد.

نتیجه آن مسدود شدن مسیر آب و افت فشار شدت جریان عبوری از سیستم لوله کشی است.

برای مشاهده دسته بندی محصولات شاخه پکیج گرمایشی استخر امرالد روی لینک زیر کلیک کنید:

خرید پکیج گرمایشی استخر امرالد

LinkedIn
WhatsApp
Email
Print
Telegram

دیدگاهتان را بنویسید