علت کرم زدن آب استخر

علت کرم زدن آب استخر

وجود کرم در هرجایی می‌تواند از ناخوشایندترین اتفاقات ممکن باشد به‌خصوص مکانی مانند استخر که برای استراحت و تفریح از آن استفاده می‌شود. کرم زدن آب استخر می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. همچنین لارو حشرات در آب استخر نیز می‌تواند تبدیل به مانعی برای شنا شود. به همین خاطر در بیشتر موارد پیدا کردن منبع […]