مشاهده همه 14 نتیجه


  • دیگ فولادی

   دیگ فولادی پر قدرت C800

   ویژگی‌ها
   • ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ:  800000 کیلوکالری بر ساعت
   • حداکثر فشار کاری:  6 بار
   • وزن تقریبی دیگ (بدون آب):  1860 کیلوگرم
   • سایز ورودی و خروجی اصلی دیگ:  DN100 اینچ
   0
   اطلاعات بیشتر
  • دیگ فولادی

   دیگ فولادی پرقدرت C700

   ویژگی‌ها
   • ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ:  700000 کیلوکالری بر ساعت
   • حداکثر فشار کاری:  6 بار
   • وزن تقریبی دیگ (بدون آب):  1590 کیلوگرم
   • سایز ورودی و خروجی اصلی دیگ:  DN100 اینچ
   0
   اطلاعات بیشتر
  • دیگ فولادی

   دیگ فولادی با دوام C600

   ویژگی‌ها
   • ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ:  600000 کیلوکالری بر ساعت
   • حداکثر فشار کاری:  6 بار
   • وزن تقریبی دیگ (بدون آب):  1230 کیلوگرم
   • سایز ورودی و خروجی اصلی دیگ:  In DN100 اینچ
   0
   اطلاعات بیشتر
  • دیگ فولادی

   دیگ فولادی بادوام C500

   ویژگی‌ها
   • ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ:  500000 کیلوکالری بر ساعت
   • حداکثر فشار کاری:  6 بار
   • وزن تقریبی دیگ (بدون آب):  1080 کیلوگرم
   • سایز ورودی و خروجی اصلی دیگ:  DN80 اینچ
   0
   اطلاعات بیشتر
  • دیگ فولادی

   دیگ فولادی با بازدهی بالا C400

   ویژگی‌ها
   • ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ:  400000 کیلوکالری بر ساعت
   • حداکثر فشار کاری:  6 بار
   • وزن تقریبی دیگ (بدون آب):  840 کیلوگرم
   • سایز ورودی و خروجی اصلی دیگ:  DN80 اینچ
   0
   اطلاعات بیشتر
  • دیگ فولادی

   دیگ فولادی باکیفیت C300

   ویژگی‌ها
   • ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ:  300000 کیلوکالری بر ساعت
   • حداکثر فشار کاری:  6 بار
   • وزن تقریبی دیگ (بدون آب):  760 کیلوگرم
   • سایز ورودی و خروجی اصلی دیگ:  DN80 اینچ
   0
   اطلاعات بیشتر
  • دیگ فولادی

   دیگ فولادی با کیفیت C250

   ویژگی‌ها
   • ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ:  250000 کیلوکالری بر ساعت
   • حداکثر فشار کاری:  6 بار
   • وزن تقریبی دیگ (بدون آب):  680 کیلوگرم
   • سایز ورودی و خروجی اصلی دیگ:  2.5 اینچ
   0
   اطلاعات بیشتر
  • دیگ فولادی

   دیگ فولادی کم مصرف C200

   ویژگی‌ها
   • ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ:  200000 کیلوکالری بر ساعت
   • حداکثر فشار کاری:  6 بار
   • وزن تقریبی دیگ (بدون آب):  453 کیلوگرم
   • سایز ورودی و خروجی اصلی دیگ:  2.5 اینچ
   0
   اطلاعات بیشتر
  • دیگ فولادی

   دیگ فولادی C160

   ویژگی‌ها
   • ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ:  160000 کیلوکالری بر ساعت
   • حداکثر فشار کاری:  6 بار
   • وزن تقریبی دیگ (بدون آب):  384 کیلوگرم
   • سایز ورودی و خروجی اصلی دیگ:  2 اینچ
   0
   اطلاعات بیشتر
  • دیگ فولادی

   بهترین دیگ فولادی C120

   ویژگی‌ها
   • ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ:  120000 کیلوکالری بر ساعت
   • حداکثر فشار کاری:  6 بار
   • وزن تقریبی دیگ (بدون آب):  275 کیلوگرم
   • سایز ورودی و خروجی اصلی دیگ:  2 اینچ
   0
   اطلاعات بیشتر
  • دیگ فولادی

   دیگ فولادی آبگرم C80

   ویژگی‌ها
   • ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ:  80000 کیلوکالری بر ساعت
   • حداکثر فشار کاری:  6 بار
   • وزن تقریبی دیگ (بدون آب):  227 کیلوگرم
   • سایز ورودی و خروجی اصلی دیگ:  5. 1 اینچ
   0
   اطلاعات بیشتر
  • دیگ فولادی

   دیگ فولادی C65

   ویژگی‌ها
   • ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ:  65000 کیلوکالری بر ساعت
   • حداکثر فشار کاری:  6 بار
   • وزن تقریبی دیگ (بدون آب):  186 کیلوگرم
   • سایز ورودی و خروجی اصلی دیگ:  25. 1 اینچ
   0
   اطلاعات بیشتر
  • دیگ فولادی

   دیگ فولادی C45

   ویژگی‌ها
   • ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ:  45000 کیلوکالری بر ساعت
   • حداکثر فشار کاری:  6 بار
   • وزن تقریبی دیگ (بدون آب):  157 کیلوگرم
   • سایز ورودی و خروجی اصلی دیگ:  1 اینچ
   0
   اطلاعات بیشتر
  • دیگ فولادی

   دیگ فولادی C36

   ویژگی‌ها
   • ظرفیت حرارتی ورودی به دیگ:  36000 کیلوکالری بر ساعت
   • حداکثر فشار کاری:  6 بار
   • وزن تقریبی دیگ (بدون آب):  115 کیلوگرم
   • سایز ورودی و خروجی اصلی دیگ:  1 اینچ
   0
   اطلاعات بیشتر