دیگ فولادی

دیگ فولادی

دیگ فولادی کالور در ظرفیت های مختلف از 36000 کیلو کالری بر ساعت تا 800000 کیلو کالری بر ساعت