همه دسته بندی ها

در حال نمایش 1–9 از 17 نتیجه

بهترین پکیج گرمایشی استخر PN200

0 از 5
0امتیاز
پکیج گرمایشی امرالد مدل PN200 این پکیج دارای ظرفیت حرارتی 200000 kcal/h معادل با 800000 btu/h می باشد. این یک وظیفه را عهده دار می باشد: الف ) تأمین گرمایش آب استخر با دمای قابل تنظیم  

پکیج استخر PN125

0 از 5
0امتیاز

پکیج استخر PN125

0 از 5
0امتیاز
پکیج گرمایشی امرالد مدل PN125 این پکیج دارای ظرفیت حرارتی 125000 kcal/h معادل با 500000 btu/h می باشد. این یک وظیفه را عهده دار می باشد: الف ) تأمین گرمایش آب استخر با دمای قابل تنظیم  

پکیج گرمایش استخر PN160

0 از 5
0امتیاز
پکیج گرمایشی امرالد مدل PN160 این پکیج دارای ظرفیت حرارتی 160000 kcal/h معادل با 640000 btu/h می باشد. این یک وظیفه را عهده دار می باشد: الف ) تأمین گرمایش آب استخر با دمای قابل تنظیم  

پکیج گرمایشی استخر P200

0 از 5
0امتیاز
پکیج گرمایشی سه منظوره امرالد مدل P200 این پکیج دارای ظرفیت حرارتی 200000 kcal/h معادل با 800000 btu/h می باشد. این پکیج به تنهایی سه وظیفه را عهده دار می باشد: الف ) تأمین گرمایش آب استخر با دمای قابل...

پکیج گرمایشی استخر PN65

0 از 5
0امتیاز
پکیج گرمایشی امرالد مدل PN65 این پکیج دارای ظرفیت حرارتی 65000 kcal/h معادل با 260000 btu/h می باشد. این یک وظیفه را عهده دار می باشد: الف ) تأمین گرمایش آب استخر با دمای قابل تنظیم  

پکیج گرمایشی استخر امرالد PN85

0 از 5
0امتیاز
پکیج گرمایشی امرالد مدل PN85 این پکیج دارای ظرفیت حرارتی 85000 kcal/h معادل با 340000 btu/h می باشد. این یک وظیفه را عهده دار می باشد: الف ) تأمین گرمایش آب استخر با دمای قابل تنظیم  

پکیج گرمایشی استخر با بازدهی بالا P65

0 از 5
0امتیاز
پکیج گرمایشی سه منظوره امرالد مدل J85 این پکیج دارای ظرفیت حرارتی 65000 kcal/h معادل با 260000 btu/h می باشد. این پکیج به تنهایی سه وظیفه را عهده دار می باشد: الف ) تأمین گرمایش آب استخر با دمای قابل...

پکیج گرمایشی استخر با توان بالا P85

0 از 5
0امتیاز
پکیج گرمایشی سه منظوره امرالد مدل P85 این پکیج دارای ظرفیت حرارتی 85000 kcal/h معادل با 340000 btu/h می باشد. این پکیج به تنهایی سه وظیفه را عهده دار می باشد: الف ) تأمین گرمایش آب استخر با دمای قابل...

پکیج گرمایشی استخر با دوام PJ160

0 از 5
0امتیاز
پکیج گرمایشی سه منظوره امرالد مدل PJ160 این پکیج دارای ظرفیت حرارتی 160000 kcal/h معادل با 640000 btu/h می باشد. این پکیج به تنهایی چهار وظیفه را عهده دار می باشد: الف ) تأمین گرمایش آب استخر با دمای قابل...
درحال بارگذاری ...