پکیج گرمایشی

پکیج گرمایشی

پکیج گرمایشی به دستگاهی گفته می‌شود که جایگزین موتورخانه مرکزی است و قادر به تأمین همزمان آب گرم مصرفی و آب گرم شوفاژ برای هریک از واحدهای آپارتمان می ‌باشد؛ همچنین به آسانی به جای یک کابینت نصب می گردد و انرژی بالاتر و مصرف سوخت کمتری نسبت به موتورخانه مرکزی دارا می‌باشد.