آبگرم مصرفی و محاسبه میزان استفاده

آبگرم مصرفی

جدول میزان حداکثر آبگرم مصرفی برای هر نفر بر حسب نوع کاربری ساختمان ضریب ذخیره  منبع ضریب تقاضا حداکثر آبگرم لازم برای هر نفر (GPH) نوع ساختمان   1.4 0.6 10 منازل مسکونی 1.4 0.6 10 با مخزن اختصاصی   آپارتمان 1.4 0.6 7 با مخزن مشترک 1.4 0.5 10 هتل 2 0.3 3 ادارات 1 0.4 […]