پکیج ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی و اساس کار آن

پکیج ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی و اساس کار آن

پکیج چگالشی از جدیدترین سیستم‌های گرمایشی محسوب می‌شود که به نام Condensing boiler مشهور است. این پکیج‌ها دارای راندمان بالا هستند و امروزه در اکثر خانه‌ها یافت می‌شود. پکیج‌ها می‌توانند گاز تولید شده از سوختن سوخت‌هایی مانند گاز و نفت را جمع‌آوری کنند و از آن برای گرم کردن آب ورودی به سیستم استفاده کنند […]