اسکیمر استخر: همه چیز در مورد اسکیمر استخر

اسکیمر استخر

اسکیمر استخر: همه چیز در مورد اسکیمر استخر آیا کمی گیج کننده نیست که در مورد دو موضوع متفاوت که در حوزه استخر قرار دارند ولی نامی یکسان دارند تامل کنیم؟ این موضوع درباره اسکیمر استخر صدق می کند. یک نوع از اسکیمر استخر توری است که به انتهای استخر بسته می شود و آت […]