فیلتراسیون آب استخر

مقدمه با پیشرفت هایی که در چند سال اخیر حاصل گردیده، شیوه ها و مفاهیم طراحی استخر ها تغییر پیدا کرده و ویژگی های جدیدی به آنها اضافه شده است. طرح های جدید با توجه به توصیه های مشاوران استخر سازی درباره چیدمان، استقرار و شکل استخر تهیه می‌شوند. مهندسان تاسیسات نیز باید مطابقت داشتن […]