تبخیر آب استخر

تبخیر آب استخر

تلفات تبخیری آب استخر تلفات تبخیری هنگامی رخ می‌دهد که آب از سطح استخر تبخیر شده و به صورت بخار آب به هوا می‌رود. تبخیر آب استخر علاوه بر کاهش دمای آب موجب: 1- اتلاف شدید آب 2- به هدر رفتن مواد شیمیایی مورد استفاده در آن نیز می‌شود. علت کاهش دمای آب تحت تاثیر […]