دمای استخر: دمای استاندارد استخر چند درجه است؟

دمای استخر

همواره صحبت ها و نظریه های مختلفی در مورد دمای استخر بیان شده است. اما سوال اینجاست که واقعا دمای آب باید چند درجه باید باشد که بتوان به راحتی در آن شنا و از آن استفاده کرد؟ جوابی برای این سوال که یک پاسخ قطعی و همیشه درست باشد وجود ندارد. دمای استخر مناسب […]

ساخت استخر و اهمیت تلفات گرمایی در آن

ساخت استخر

ساخت استخر یکی از فاکتورهای مهم در ساخت استخر، ایجاد دمای مناسب آب و جلوگیری از تلفات گرمایی استخر است. مطالعات پزشکی حاکی از آن است که دمای 28 درجه سانتی گراد مناسب ترین دما برای آب استخر تفریحی از حیث حفظ سلامت بدن شناگران به شمار می رود. در دماهای کمتر از 26 درجه […]