سختی آب استخر را چگونه متعادل کنیم؟

سختی آب استخر

سختی آب استخر یا همان سختی کلسیوم استخر یکی از مواردی استخر بر روی کیفیت آب تاثیر چشمگیری دارد. این فاکتور در حقیقت رابطه مستقیمی با میزان مواد قلیایی موجود در استخر داشته و زیر مجموعه آن به حساب می آید. میزان سخت بودن آب به ما کمک می کند تا بتوانیم مقدار یکی از […]