سختی آب استخر را چگونه متعادل کنیم؟

سختی آب استخر

سختی آب استخر یا همان سختی کلسیوم استخر یکی از مواردی استخر بر روی کیفیت آب تاثیر چشمگیری دارد. این فاکتور در حقیقت رابطه مستقیمی با میزان مواد قلیایی موجود در استخر داشته و زیر مجموعه آن به حساب می آید. میزان سخت بودن آب به ما کمک می کند تا بتوانیم مقدار یکی از […]

کیفیت آب استخر

کیفیت آب استخر

کیفیت شیمیایی آب استخر محدوده ایده آل pH برای کیفیت مناسب آب استخر ها بین 7.4 تا 7.6 است. (pH طبیعی چشم انسان حدود 7.4 می باشد). تنظیم pH آب در محدوده مناسب به 3 دلیل دارای اهمیت است: 1- حفاظت از تجهیزات مکانیکی استخر 2- تأمین شرایط آسیاش شناگران 3- افزایش کارآیی مواد ضدعفونی […]