پکیج چگالشی

پکیج ﻫﺎی ﭼﮕﺎلشی و اساس کار آن

پکیج چگالشی یکی از به روزترین سیستم‌های گرمایشی است که برای بهره وری بیشتر بویلرها (دیگ‌ها) طراحی شده است و به نحوه عملکرد پکیج اشاره می‌کند به این صورت که انرژی گرمایی که گاز حاصل از احتراق از دودکش تلف کرده است را بازیافت می‌کند. پکیج در مصارف مختلف با هدف گرم کردن آب کاربرد […]