فیلتر استخر: راهنمای خرید فیلتر استخر مناسب

فیلتر استخر

فیلتر استخر: راهنمای خرید فیلتر استخر مناسب فیلتر استخر برای تمیز نگه داشتن استخر بسیار حیاتی و مهم است. به کمک کلر و دیگر مواد شیمیایی باکتری ها و دیگر مواد مضر موجود در آب استخر از بین برده می شود، اما بدون آن نمی توان این مواد را از آب خارج کرد. بدون وجود […]

فیلتر شنی استخر چه مزایایی دارد؟

فیلتر شنی استخر

با توجه به پیشرفت هایی که در چند سال اخیر حاصل شده، طراحی استخرها خیلی جدید و متوع شده‌است. سازندگان استخر ها نیز باید به خوبی با تجهیزات مورد استفاده در استخر ها، رنگ ها و پرداخت سطوح، فیلتراسیون آب استخر، تجهیزات موتورخانه شامل فیلتر شنی استخر و سیستم های گرمایشی و الکتریکی آشنایی داشته […]