فیلتر شنی استخر چه مزایایی دارد؟

فیلتر شنی استخر

با توجه به پیشرفت هایی که در چند سال اخیر حاصل شده، طراحی استخرها خیلی جدید و متوع شده‌است. سازندگان استخر ها نیز باید به خوبی با تجهیزات مورد استفاده در استخر ها، رنگ ها و پرداخت سطوح، فیلتراسیون آب استخر، تجهیزات موتورخانه شامل فیلتر شنی استخر و سیستم های گرمایشی و الکتریکی آشنایی داشته […]