گرمکن استخری و مشکلات رایج هیتر استخر

گرمکن استخری

گرمکن های استخری به مانند دیگر وسایل و تجهیزات امکان خرابی و عدم کارکرد صحیح را دارند. برخی اوقات رفع کردن مشکلات این وسایل ممکن است به کاری سخت و دشوار و البته کمی گیج کننده تبدیل شود. شناخت مشکلات رایج گرمکن های استخری و نحوه رفع آن ها می تواند در زمینه نگهداری صحیح […]

عیب یابی گرمکن های استخر

عیب یابی گرمکن

عیب یابی گرمکن ها در هنگام عیب یابی گرمکن ها همواره پیش از هر اقدامی گرمکن را خاموش کنید. ترجیحا پمپ را نیز خاموش کرده و جریان برق را قطع کنید. متناسب با آن که چه نوع گرمکنی در استخر مورد استفاده قرار گرفته باشد، رویکردی که باید برای عیب یابی آنها در پیش گرفته […]