نکات ایمنی سونا و هشدارهای آن + pdf

نکات ایمنی سونا

نکات ایمنی سونا و هشدارهای آن عمده ترين خطري كه استفاده از سونا دارد اين است كه ماندن بيش از اندازه در آن مي تواند در بعضي افراد باعث غش و ضعف ناشي از گرماي بيش از اندازه شود .  افرادي كه مستعد ابتلا به اين وضع هستند بيشتر  آنهائيكه  هستند كه بيماري قلبي دارند […]