موگیر پمپ استخر را چگونه تمیز کنیم؟

موگیر پمپ استخر

موگیر پمپ یا همان استرینر استخر یکی از بخش های مهم پمپ استخر است. موگیر پمپ استخر در بخش ساکشن پمپ نصب می شود تا از ورود آشغال و موادی که ممکن است که باعث خرابی پمپ شوند جلوگیری کند. در حقیقت موگیر پمپ استخر برای این منظور تعبیه شده است تا کثیفی ها و […]