فروش تجهیزات گرمایشی و استخر
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مشعل گازوئیلی و انتخاب نازل گازوئیلی

روش انتخاب نازل گازوئیلی

اندازه نازل مشعل گازوئیلی را می‌توانید مطابق نمونه دستورالعمل زیر بر اساس ظرفیت مشعل گازوئیلی و در محدوده تنظیمی فشار گازوئیل 7 الی 21 بار (که توسط پمپ گازوئیل تنظیم و تأمین می گردد) انتخاب نمائید.

مثال:

فرض کنید که در حومه شهر تهران (منطقه ای با ارتفاع 1200 متر از سطح دریا) یک ساختمان با ظرفیت حرارتی 220000 کیلوکالری بر ساعت محاسبه گردیده است . با فرض فشار تنظیمی 15 بار روی پمپ گازوئیل ظرفیت دیگ و مشعل مورد نیاز برای این کاربری و همینطور سایز نازل مشعل گازوئیلی برای این کاربری را تعیین کنید .

مرحله 1 در انتخاب نازل گازوئیلی :

ظرفیت حرارتی تصحیح شده دیگ برای کاربری در این ارتفاع از سطح دریا .

می دانیم که به ازای هر 300 متر ارتفاع از سطح دریا به میزان 4 درصد از ظرفیت حرارتی دیگ کم می شود .

به همین نسبت در ارتفاع 1200 متری از سطح دریا به میزان 16 درصد از ظرفیت حرارتی دیگ کم می شود .

لذا برای گرمایش این ساختمان می بایست به میزان 16 درصد به ظرفیت حرارتی محاسباتی دیگ اضافه نمود .

لذا ظرفیت حرارتی تصحیح شده مورد نیاز دیگ در این شرایط به صورت زیر می باشد .

220000 × (1 + 0.16 ) = 220000 × 1.16 = 255000 kcal/h

یعنی برای حصول ظرفیت گرمایی 220000 کیلوکالری بر ساعت یک دیگ در ارتفاع 1200 متری از سطح دریا باید به ظرفیت حرارتی دیگ 255000 کیلوکالری بر ساعت گزینش گردد .

مرحله 2 :

یافتن ظرفیت خروجی گازوئیل مورد نیاز .

می دانیم که راندمان احتراقی مشعل حدود 90 درصد می باشد .

از اینرو ظرفیت حرارتی خروجی مورد نیاز مشعل گازوئیلی باید حدود 10 درصد افزایش یابد .

255000 × 1.1 = 280000 kcal/h

مرحله 3 :

محاسبه  میزان مصرف سوخت تصحیح نشده (در فشار 7 بار گازوئیل) .

280000 ÷ 10000 = 28 kg/h

مرحله 4 :

مراجعه به جدول زیر و یافتن سایز نازل گازوئیلی در فشار مورد نظر .

در ستون فشار 15 بار عددی حدود 28 کیلوگرم بر ساعت را یافته و در همان ردیف و در ستون سمت چپ یعنی ستون سایز نازل ، عدد سایز نازل را می یابیم . که برای این مورد می توان سایز 6.5 برای نازل گازوئیلی انتخاب نمود .

فشار پمپ ( بار )

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 سایز نازل
2.16 2.11 2.05 2 1.94 1.88 1.82 1.76 1.70 1.63 1.56 1.49 1.41 1.33 1.25 0.4
2.69 2.63 2.56 2.49 2.42 2.35 2.28 2.20 2.12 2.04 1.95 1.86 1.76 1.66 1.56 0.5
3.24 3.16 3.08 3 2.91 2.83 2.73 2.64 2.55 2.45 2.34 2.23 2.12 2 1.87 0.6
3.51 3.42 3.34 3.25 3.15 3.06 2.96 2.86 2.75 2.65 2.54 2.42 2.29 2.16 2.03 0.65
4.05 3.95 3.85 3.74 3.64 3.53 3.42 3.30 3.18 3.06 2.93 2.79 2.65 2.49 2.34 0.75
4.59 4.46 4.36 4.24 4.13 4.00 3.87 3.74 3.61 3.47 3.32 3.16 3 2.83 2.55 0.85
5.40 5.26 5.13 4.99 4.85 4.71 4.56 4.40 4.24 4.08 3.90 3.72 3.53 3.33 3.12 1
5.93 5.79 5.64 5.49 5.34 5.18 5.01 4.84 4.67 4.48 4.29 4.09 3.88 3.66 3.43 1.1
6.47 6.32 6.19 5.99 5.82 5.65 5.47 5.29 5.09 4.89 4.68 4.47 4.24 3.99 3.74 1.2
6.74 6.58 6.41 6.24 6.07 5.89 5.70 5.51 5.30 5.10 4.88 4.65 4.40 4.16 3.79 1.25
7.28 7.11 6.93 6.74 6.55 6.36 6.15 5.95 5.73 5.50 5.27 5.02 4.76 4.49 4.21 1.35
8.08 7.89 7.69 7.48 4.27 7.06 6.83 6.60 6.36 6.11 5.85 5.58 5.29 4.98 4.69 1.5
8.90 8.69 8.47 8.24 8.01 7.77 7.52 7.27 7 6.73 6.44 6.14 5.82 5.49 5.34 1.65
9.44 9.21 8.98 8.78 8.49 8.24 7.97 7.71 7.42 7.14 6.83 6.51 6.18 5.82 5.45 1.75
10.79 10.53 10.26 9.99 9.71 9.42 9.12 8.81 8.49 8.16 7.81 7.45 7.06 6.65 6.23 2
12.14 11.85 11.55 11.24 10.92 10.60 10.26 9.91 9.55 9.18 8.78 8.38 7.94 7.49 7.01 2.25
13.49 13.16 12.83 12.48 12.13 11.77 11.39 11.01 10.61 10.19 9.76 9.31 8.82 8.32 7.79 2.5
14.84 14.48 14.11 13.73 13.35 12.95 12.53 12.11 11.67 11.21 10.73 10.24 9.71 9.15 8.62 2.75
16.18 15.79 15.39 14.98 14.56 14.13 13.67 13.21 12.73 12.23 11.71 11.16 10.59 9.98 9.31 3
18.89 18.43 17.96 17.48 16.99 16.49 15.95 15.42 14.85 14.27 13.66 13.03 12.35 11.65 10.90 3.5
21.59 21.06 20.53 19.98 19.42 18.87 18.23 17.62 16.97 16.31 15.62 14.89 14.12 13.31 12.46 4
24.28 23.69 23.09 22.47 21.84 21.20 20.51 19.82 19.10 18.35 17.57 16.75 15.88 14.97 14.02 4.5
26.98 26.33 25.66 24.97 24.27 23.55 22.79 22.03 21.22 20.39 19.52 18.62 17.65 16.64 15.58 5
29.68 28.96 28.22 27.47 26.70 25.91 25.07 24.23 23.34 22.43 21.47 20.48 19.42 18.30 17.14 5.5
32.38 31.59 30.79 29.97 29.13 28.27 27.49 26.43 25.46 24.47 23.42 22.34 21.18 19.97 18.70 6
35.07 34.22 33.35 32.46 31.55 30.62 29.63 28.63 27.58 26.51 25.37 24.20 22.94 21.63 20.25 6.5
37.77 36.86 35.92 34.96 33.98 32.98 31.91 30.84 29.70 28.55 27.33 26.06 24.71 23.29 21.81 7
40.47 39.49 38.49 37.46 36.41 35.33 34.19 33.04 31.83 30.59 29.28 27.92 26.47 24.96 23.37 7.5
43.17 42.12 41.05 39.96 38.80 37.69 36.47 35.25 33.95 32.63 31.23 29.79 28.24 26.62 24.93 8
45.87 44.75 43.62 42.45 41.26 40.04 38.74 37.45 36.07 34.66 33.18 31.65 30 28.28 26.48 8.5
48.57 47.39 46.18 44.95 43.69 42.40 41.02 39.65 38.19 36.71 35.14 33.59 31.77 29.96 28.04 9
51.26 50.07 48.75 47.45 46.11 44.75 43.30 41.85 40.31 38.74 37.09 35.37 33.53 31.61 29.60 9.5
53.96 52.66 51.32 49.94 48.54 47.11 45.58 44.06 42.44 40.78 39.04 37.23 35.30 33.28 31.16 10
59.36 57.92 56.45 54.94 53.40 51.82 50.14 48.46 46.68 44.86 42.94 40.96 38.83 36.60 34.27 11
64.76 63.19 61.58 59.93 58.25 56.53 54.70 52.87 50.92 48.94 46.85 44.68 42.36 39.93 37.39 12
75.55 73.72 71.84 69.92 67.96 65.95 63.81 61.68 59.41 57.10 54.65 52.12 49.42 46.59 43.62 14
86.34 84.25 82.11 79.91 77.67 75.38 72.93 70.49 67.90 65.26 62.46 59.57 56.82 53.24 49.85 16
97.14 94.78 92.37 89.90 87.38 84.80 82.05 79.30 76.39 73.41 70.27 67.02 63.54 59.90 56.08 18
107.93 105.31 102.63 99.89 97.09 94.22 91.17 88.11 84.87 81.57 78.08 74.47 70.60 66.55 62.31 20
118.72 115.84 112.89 109.88 106.79 103.64 100.28 96.92 93.36 89.73 85.89 81.91 77.66 73.21 68.55 22
129.52 126.37 123.16 119.87 116.50 113.06 109.40 105.74 101.85 97.88 93.70 89.36 84.72 79.86 74.78 24
140.31 136.91 133.42 129.86 126.21 122.49 118.52 114.55 110.33 106.04 101.50 96.81 91.78 86.52 81.01 26
151.10 147.44 143.68 139.85 135.92 131.91 127.63 123.36 118.82 114.20 109.31 104.25 98.84 93.17 87.24 28
161.89 157.97 153.95 149.83 145.63 141.33 136.75 132.17 127.31 122.35 117.12 111.70 105.90 99.83 93.47 30
188.87 184.29 179.61 174.81 169.90 164.88 159.54 154.20 148.53 142.77 136.64 130.15 123.55 116.47 109.05 35
215.86 210.62 205.27 199.78 194.17 188.44 182.33 176.23 169.75 163.14 156.16 148.93 141.21 133.10 124.63 40

انتخاب زاویه پاشش نازل مشعل گازوئیلی برای دیگ های مختلف

مدل دیگ 5-300 6-300 7-300 8-300 9-300 10-300
زاویه نازل مشعل °60 °60 °60 °60 °60 °60
مدل دیگ 4-300سوپر 5-300سوپر 6-300سوپر 7-300سوپر 8-300سوپر 9-300سوپر
زاویه نازل مشعل °60 یا °45 °60 یا °45 °60 یا °45 °60 یا °45 °60 یا °45 °60 یا °45
مدل دیگ 7-400 8-400 9-400 10-400 11-400 12-400 13-400
زاویه نازل مشعل °60 °60 °60 °60 °60 °60 °60
مدل دیگ 5-400سوپر 6-400سوپر 7-400سوپر 8-400سوپر 9-400سوپر 10-400سوپر
زاویه نازل مشعل °45 °45 °45 °45 °45 °45
مدل دیگ 11-400سوپر 12-400سوپر 13-400سوپر 14-400سوپر
زاویه نازل مشعل °45 °45 یا °30 °45 یا °30 °45 یا °30
مدل دیگ توربو-8 توربو-9 توربو-10 توربو-11 توربو-12 توربو-13
زاویه نازل مشعل °45 °45 °45 °45 °45 یا °30 °45 یا °30
مدل دیگ توربو-14 توربو-15
زاویه نازل مشعل °30 °30
مدل دیگ 7-1300 8-1300 9-1300 10-1300 11-1300 12-1300
زاویه نازل مشعل °45 °45 °45 °45 °45 °45
مدل دیگ 13-1300 14-1300 15-1300 16-1300 17-1300 18-1300
زاویه نازل مشعل °45 °45 یا °30 °45 یا °30 °45 یا °30 °30 °30
مدل دیگ 19-1300 20-1300
زاویه نازل مشعل °30 °30

جهت مشاهده پکیج‌های گرمایشی استخر آذران صنعت امرتات بر روی لینک زیر کلیک کنید.

خرید پکیج گرمایشی استخر

دیدگاه‌های نوشته

*
*

Call Now Buttonتماس با ما