یونیت مرکزی سیستم گرمایش از کف ترموباکس مدل TB300
یونیت مرکزی سیستم گرمایش از کف ترموباکس مدل TB300
توضیحات

یونیت مرکزی سیستم گرمایش از کف ترموباکس مدل TB300

یونیت مرکزی سیستم گرمایش از کف ترموباکس مدل TB300

متراژ پیشنهادی برای گرمایش از کف : 300 متر مربع

ظرفیت تبادل گرمایی مبدل حرارتی صفحه ای : 50000 کیلوکالری بر ساعت